Kurzy pro zubní techniky


ÚVODNÉ SLOVO

Firma INTERDENT SK s.r.o. usporiada aj tento rok viac odborných školení – kurzov  pre zubných technikov.  Školenia prebiehajú v rôznych zubných laboratóriách na Slovensku, v Českej republike, ale i v Slovinsku a v iných európskych krajinách. V Českej republike sú školiace centrá: v Milevsku pri Tábore, v školiacom laboratóriu Dental Training Centrum v Prahe, v ostravskom školiacom  laboratóriu  Vita Labor a v školiacom centre YESdent v Jeseníkoch.

Prihlášky
Pokiaľ máte záujem o niektorí z uvedených školení, pošlite čo najskôr vyplnenú elektronickú prihlášku. Potom Vám bude vystavená  zálohová  faktúra  (jej zaplatenie je podmienkou účasti na školení). Pokiaľ bude už obsadené  Vami zvolené školenie, ponúkneme Vám náhradný termín.

Cena školenia
V cene školenia sú zahrnuté všetky pomôcky a materiály potrebné pre školenie. Cena nezahrňuje náklady na Vaše ubytovanie, stravu a dopravu, pokiaľ nie je stanovené inak. V prípade nedostatočného ospravedlnenia neúčasti sa záloha nevracia.

Kredity
Za účasť na jednotlivých školeniach sú prideľované kredity. Počet kreditov je závislý na dĺžke trvania, náročnosti školenia a mieste školenia, a to podľa súčasného výkladu MZ SR.

Čo si priniesť
Pracovný odev a základné vybavenie pre modeláciu opracovávanie. Všetko ostatné Vám poskytneme na mieste.

Časový plán
Školenia začínajú prvý deň o 10 hod., jednodňové školenia začínajú o 9 hodine. Prestávka, obed a ukončenie školiaceho dňa závisí od druhu práce, poprípade na dohode s prednášajúcim.

Doprava, ubytovanie, stravovanie
Zabezpečuje si každý účastník sám, pokiaľ nie je stanovené inak . Na školení v Milevsku môžeme sprostredkovať ubytovanie v penzióne Stodola v centre Milevska alebo v penzióne Přeštěnice, ktorý je vzdialený asi 6 km od miesta konania. V prípade záujmu sprostredkujeme tiež ubytovanie počas školení v Prahe a Ostrave.

 


 

Informácie:

INTERDENT SK, s.r.o , Líščie údolie 57, poliklinika Karlova Ves, 842 31 Bratislava ,
telefón : 02/6544 0554, 6544 0555, interdent@interdent.sk

INTERDENT s.r.o. • Foerstrova 12 • 100 00 Praha 10
telefón: 274 783 114, 274 814 404, tel./fax: 274 820 130
e-mail: interdent@interdent.cz • internet: www.interdent.cz

Školiace  zubné laboratórium  Milan Kořánek • Kpt. Jaroše 1225 • 399 01 Milevsko
mobil: 777 635 190 • e-mail: koranek@koranek.cz • internet: www.koranek.cz

DTCP – Školiace centrum Tom Arslanian • Horáčkova 1222/5 • 140 00 Praha 4
mobil: 603 232 231 • e-mail: ardent.tom@centrum.cz • internet: www.dtcp.cz

Školiace laboratórium  Vita Labor Čeněk Neruda • Tyršova 38 • 702 00 Ostrava 1
mobil: 602 302 002 • e-mail: neruda@vitalabor.cz • internet: www.vitalabor.cz

YESdent s.r.o.  - Školiace centrum  • V Aleji 187/5 • 790 01 Jeseník
mobil: 608 885 415 • e-mail: info@yesdent.cz • internet • www.yesdent.cz

Kurzy 2015
Školiace laboratória
Prehľad kurzov